Απρίλιος 2014

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 14:12
Εμφανίσεις: 2515

Η Openplan παρέδωσε μία ολοκληρωμένη ανακαίνιση διαμερίσματος στην Ανω Τούμπα Θεσσαλονίκης (πελάτης μας, ο Κος Παπαϊωάννου Αντώνης Φιλόλογος Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης)

Η Openplan παρέδωσε ανακαίνιση καταστήματος στη Θεσσαλονίκη υπεραγοράς τροφίμων Carefour Μαρινόπουλος προκειμένου να εναρμονισθεί με τη νομοθεσία περί πυρασφάλειας.