Προσφορά ανακαίνισης μπάνιου

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2014 06:51
Εμφανίσεις: 4920

Η Ανακαίνιση στο μπάνιο του σπιτιού σας απαιτεί  επαγγελματική ακρίβεια. E' necessario che tutti gli impianti idraulici ed elettrici siano conformi alle norme di legge, che i materiali di rivestimento siano non solo belli esteticamente, ma anche durevoli nel tempo e di ottima qualità. Και είναι απαραίτητο ότι όλες οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το νόμο, ότι τα υλικά επίστρωσης δεν θα είναι μόνο αισθητικά όμορφα, αλλά επίσης ανθεκτικά και ποιοτικά. Inoltre il bagno è la zona della casa più utilizzata, per questo i lavori di ristrutturazione debbono svolgersi velocemente, senza creare ulteriori disagi con ritardi sulla consegna dei lavori finiti. Επιπλέον, το μπάνιο είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος χώρος του σπιτιού, γι 'αυτό οι εργασίες ανακαίνισης θα πρέπει να γίνουν γρήγορα, χωρίς να δημιουργηθούν  περαιτέρω δυσκολίες με τις καθυστερήσεις στην παράδοση του .

“Solo Bagni” vi propone la sua migliore offerta per la ristrutturazione bagni a Genova e zone limitrofe. Η OpenPlan προσφέρει την καλύτερη προσφορά της για ανακαίνιση μπάνιου στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. I suoi tecnici idraulici, elettricisti, muratori e piastrellisti sanno lavorare con abile maestria e precisione. Οι τεχνικοί μας,  υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, πλακάδες κτίστες και η τεχνογνωσία της OpenPlan  συνεργάζονται και παρέχουν εξειδικευμένη δεξιοτεχνία και ακρίβεια.

Qui di seguito vi diamo un esempio dei costi da affrontare per ristrutturare il vostro bagno. Παρακάτω σας δίνουμε ένα παράδειγμα του κόστους που προκύπτει για την ανακαίνιση του μπάνιου σας.

Offerta Genova: Προσφορά Θεσσαλονίκη:

Ristrutturazione bagno a partire da Ανακαίνιση μπάνιο από

€ 2.900,1,400  €

Questa cifra comprende: Στην τιμή περιλαμβάνονται: